Pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date va rugam sa vizualizati urmatoarele dispozitii:

 

Protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data please click on the following provisions:

Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date./Law no. 677 of 21 November 2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice / Law no. 506 of 17 November 2004 concerning the processing of personal data and privacy in the electronic communications sector.

 

ROMANA

TERMENI DE UTILIZARE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, MUSTATA LUCIAN-MARIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 3, Strada Baba Novac nr. 2, Bloc U1, parter, Ap. 2, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. F40/839/2012 (“MLM PFA”) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este legat de informatii minime necesare pentru crearea contului personal (profilarea utilizatorilor). Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru crearea contului personal. Refuzul dvs. determină inposibilitatea de a crea un cont pe noteaboutlife. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: MUSTATA LUCIAN-MARIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la USTATA LUCIAN-MARIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 3, Strada Baba Novac nr. 2, Bloc U1, parter, Ap. 2, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. F40/839/2012 (“MLM PFA”). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil la adresa office@noteaboutlife.com Acesti termeni de utilizare (“TU”) se aplica tuturor categoriilor de utilizatori (singular “Utilizator” si plural “Utilizatori”) ai www.noteaboutlife.com (“Website-ul”), atat utilizatorilor inscrisi pe Website (“Utilizatorii Inscrisi”), cat si utilizatorii ne-inscrisi pe Website.   Website-ul este administrat de MUSTATA LUCIAN-MARIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 3, Strada Baba Novac nr. 2, Bloc U1, parter, Ap. 2, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. F40/839/2012 (“MLM PFA”). Utilizatorii pot utiliza Website-ul numai acceptand in mod neconditionat TU si Politica de Confidentialitate (“PoC”), ambele afisate pe Website la adresa URL: [●]. TU si PoC sunt denumite in cele ce urmeaza “Acordul”. Prin utilizarea in orice mod Website-ului, Utilizatorii accepta in mod expres si neconditionat Acordul. In situatia in care un Utilizator nu accepta Acordul, acesta trebuie sa inceteze  de indata utilizarea Website-ului. Website-ul este disponibil doar persoanelor cu varsta peste 18 ani. MLM PFA are dreptul sa adauge, sa modifice sau sa elimine orice termeni ce fac parte din Acord cu notificarea prealabila a Utilizatorilor. Utilizatorii Inscrisi pe Website sunt responsabili pentru securitatea conturilor create de acestia pe Website si de activitatea din interiorul conturilor respective, inclusiv dar fara a se limita la intreg continutul publicat de acestia pe Website. Utilizatorii Inscrisi se obliga sa notifice MLM PFA in cazul oricarei utilizari ne-autorizate a conturilor sau continutului acestora sau pentru orice incalcari ale securitatii acestora. MLM PFA nu este si nu poate fi responsabil in niciun fel pentru nici un fel de prejudiciu rezultat Utilizatorilor Inscrisi ca urmare a incalcarii obligatiei de mai sus.   Utilizatorii Inscrisi se obliga dupa cum urmeaza:           In situatia incalcarii oricareia dintre obligatiile enumerate mai sus, Utilizatorul respectiv raspunde in mod direct si neconditionat pentru repararea tuturor prejudiciilor cauzate MLM PFA sau tertilor, fara a putea fi angajata în niciun fel raspuderea MLM PFA. Pentru evitarea oricarui dubiu, Utilizatorii sunt de acord ca MLM PFA nu isi asuma in nici un fel responsabilitatea si nu poate fi raspunzator pentru modul in care Utilizatorii utilizează Website-ul, pentru conţinutul publicat pe Website sau pentru cauzarea de catre Utilizatori de prejudicii de orice natura tertilor, inclusiv dar fara a se limita la prejudice directe, indirecte sau beneficiul nerealizat. Totodata, MLM PFA nu este si nu poate fi raspunzator pentru nici o problema sau disfunctionalitate a retelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamentelor, calculatoarelor, programelor sau a oricarui alt element ce poate cauza daune computerelor personale ale Utilizatorilor, ca rezultat al utilizarii Website-ului. Pentru evitarea oricarui dubiu, Utilizatorii accepta si sunt in mod expres de acord sa foloseasca informatiile continute in Website pe propriul lor risc.   Utilizatorii se obliga sa apere si sa despagubeasca MLM PFA, administratorii si asociatii acestuia impotriva oricaror pierderi, pretentii, cereri, prejudicii sau cheltuieli (inclusiv a onorariilor de avocat) pretinse de catre orice tert in legatura cu utilizarea Website-ului. MLM PFA are dreptul, la libera sa discretie, sa modifice, sa interzica, sa blocheze sau sa opreasca temporar sau permanent accesul oricarui Utilizator la Website, in situatia in care acesta incalcă TU sau PoC. O data cu crearea conturilor pe Website, Utilizatorii Inregistrati acorda MLM PFA o licenta de utilizare (“Licenta”) a continutului publicat prin intermediul Website-ului, pentru scopul exclusiv de a afisa acest continut pe Website si de a pune la dispozitia publicului un link pentru ca acesta sa fie accesat in orice loc si in orice moment ales, in mod individual de catre public. Licenta este gratuita, non-exclusiva, transferabila si fara limitare de teritoriu si include urmatoarele modalitati de utilizare a continutului publicat pe Website: dreptul de a reproduce parti din continutul publicat pe Website si de a pune la dispozitia publicului un link individual catre continutul publicat pe Website, pentru ca acesta sa fie accesat in orice loc si in orice moment ales, in mod individual de catre public. Orice alte link-uri catre alte website-uri sau referinte catre produse sau servicii oferite de terti in cadrul Website-ului nu implica sprijinul sau aprobarea MLM PFA fata de entitatile care opereaza aceste website-uri, continutul, politicile de confidentialitate sau alti termeni de utilizare a acestor website-uri si produsele si serviciile oferite de aceste website-uri. In consecinta, MLM PFA nu este si nu poate fi raspunzatoare in niciun mod pentru utilizarea website-urilor mentionate mai sus, Utilizatorii fiind deplin raspunzatori pentru utilizarea acestor website-uri.   MLM PFA incurajeaza Utilizatorii sa notifice MLM PFA cu privire la orice incalcare a unor drepturi ale tertilor, inlcusiv dar fara a se limita la drepturi de proprietate intelectuala, drepturi la imagine sau alte drepturi ale tertilor, prin trimiterea unui mesaj/notificari la adesa:office@noteaboutlife.com. In situatia primirii unei astfel de notificari, Utilizatorii sunt in mod expres de acord, in temeiul articolului 5 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea 677”), ca MLM PFA sa comunice orice date si informatii solicitate pentru identificarea celor care incalca drepturi ale tertilor si va lua orice masuri pentru ca aceasta incalcare sa inceteze, inclusiv de a modifica, interzice, bloca sau opri temporar sau permanent accesul oricărui Utilizator la Website sau accesul la continutul publicat pe Website.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

MLM PFA se preocupa de confidentialitatea informatiilor Utilizatorilor si isi asuma obligatia de a lua toate masurile necesare ce se impun conform obligatiilor legale ale acestuia ca serviciu al societatii informationale, in conformitate cu Legea 677, inclusiv cele de prelucrare a datelor cu caracter personal conform articolelor 4, 5 si 6 din Legea 677. Utilizatorii sunt de acord in mod expres, in temeiul articolului 5 din Legea 677 cu divulgarea de catre MLM PFA a oricaror informatii necesare identificarii celor care incalca drepturi ale tertilor prin utilizarea Website-ului.   MLM PFA incearca sa protejeze cat mai mult dreptul la intimitate si la imagine al Utilizatorilor Website-ului. In acest sens MLM PFA depune toate eforturile pentru a se asigura ca informatiile pe care Utilizatorii le introduc in baza de date a MLM PFA sunt folosite numai in scopurile pe care acestia le au in vedere. MLM PFA utilizeaza informatiile stranse de pe Website, indiferent daca sunt date personale, demografice, colective sau tehnice, in scopul de a administra inregistrarea conturilor Utilizatorilor, de a solutiona intrebarile Utilizatorilor, de a imbunatati Website-ul, de a consulta Utilizatorii in vederea cresterii calitatii Website-ului. La inscrierea pe Website prin crearea unui cont, Utilizatorii isi dau acordul asupra utilizarii datelor acestora cu caracter personal pentru a fi informati prin e-mail sau alte forme de comunicare asupra actualizarii Website-ului si asupra informatiilor aditionale care sunt in interesul Utilizatorilor precum si news-lettere cu informatii utile. Utilizarea datelor cu caracter personal de catre MLM PFA este in conformitate cu reglementarile legale in vigoare in legatura cu protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.   MLM PFA nu va transmite (prin vanzare sau inchiriere) catre terte parti informatiile cu caracter personal ale Utilizatorilor.   MLM PFA poate, totusi, transmite informatia tertilor in urmatoarele cazuri:   – Cu acordul Utilizatorilor.; – Daca este necesara transmiterea unor informatii in vederea furnizarii produselor si serviciilor solicitate de Utilizatori; – Pentru a transmite informatii cu caracter personal autoritatilor sau institutiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credinte daca: (a) e prevazut intr-o dispozitie legala; (b) protejeaza drepturile MLM PFA sau afiliatilor acesteia; (c) previne o infractiune sau protejeaza siguranta nationala; (d) protejeaza siguranta individului sau siguranta publica; sau (e) aceste informatii sunt necesare in vederea rezolvarii diferitelor situatii. – In cazul in care activitatile Utilizatorilor contravin TU si PoC; – In cazul in care platforma “Note about Life” este achizitionata total sau partial de o alta companie iar baza de date e transferata noului operator.   In cazul in care vor aparea situatii mentionate mai sus Utilizatorii vor fi anuntati prin e-mail sau printr-un anunt postat pe Website.   Dreptul Utilizatorilor de acces la date, de a va modifica si sterge datele detinute de operator. MLM PFA confera Utilizatorilor dreptul de a modifica datele furnizate acesteia, direct prin administrarea conturilor create pe Website sau printr-o solicitare catre office@noteaboutlife.com. De asemenea Utilizatorii pot sa solicitate operatorului stergerea datelor si/sau a conturilor create sau a continutului publicat pe Website, oricand, printr-o solicitare catre office@noteaboutlife.com. Totodata, la solicitarea Utilizatorilor, operatorul va comunica acestora daca datele care privesc Utilizatorul sunt sau nu prelucrate de catre operator si informatii cu privire la tipul de date prelucrate, scopul prelucrarii, principiile de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor.   Utilizatorii au posibilitatea de a inainta o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si de a se adresa instantei pentru a ataca deciziile operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001.   Securitatea datelor. Pentru confidentialitatea si securitatea datelor contul creat pe Website e protejat de o parola iar MLM PFA foloseste tehnologii şi metode de securitate pe Internet rezonabile şi actuale. Dacă este cazul, MLM PFA foloseste tehnici de criptare si instaleaza firewall-uri.Utilizatorii sunt de acord ca sunt unicii responsabili pentru toate activităţile care au loc sub numele de înregistrare si parola aferenta fiecarul cont de Utilizator. In cazul in Utilizatorii iau cunostinta despre orice utilizare neautorizata a parolei sau a contului, acestia trebuie sa anunte MLM PFA imediat la office@noteaboutlife.com   Totodata, Utilizatorii si MLM PFA recunosc si sunt de acord ca transmiterea de date sau informatii (inclusiv a mesajelor prin posta electronica) prin intermediul Internet-ului nu este sigura si datele si informatiile transmise se pot pierde, intercepta sau modifica in timpul transferului. Prin urmare, MLM PFA nu isi asuma responsabilitatea pentru aceste pierderi sau prejudici si costurile aferente acoperirii acestora, ce pot aparea ca rezultat al transferului de date prin intermediul Internet-ului. Acestui Acord ii este aplicabila legea romana si va fi interpretat in functie de aceasta.In situatia in care, din orice motiv, unele dintre prevederile acestui Acord sunt considerate nule conform legislatiei in vigoare, acestea vor fi inlocuite cu alte prevederi care prod efecte juridice, iar celelalte prevederi ale Acordului raman in vigoare si produc efecte juridice.      

ENGLISH

Terms of Use

According to Law no . 677/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data , as amended , and the Law. 506/2004 concerning the processing of personal data and privacy in the electronic communications sector , flies LUCIAN – MARIAN freelancers , based in Bucharest , Sector 3 , Strada Baba Novac no. 2 Block U1 , ground , Ap 2 , registered with the Trade Registry under no. F40/839/2012 ( ” MLM PFA < / b > ” ) is required to manage safely and only for specified purposes , the personal data you provide about yourself, your family member or a another person. Purpose of data collection is tied to the minimum information required to create a personal account ( user profiling ) . You are required ( a) to provide data, which are needed to create a personal account . Your refusal inposibilitatea determined to create an account noteaboutlife . The recorded information is intended for use by the operator and are only the following recipients : Must – MARIAN LUCIAN freelancers . According to Law no . 677/2001 , you have the right to access, the data, the right not to be subject to individual decisions and the right to appeal to justice . However , you may object to the processing of your personal data and request deletion of data * . To exercise these rights , you may submit a written, dated and signed in KD White LUCIAN – MARIAN freelancers , based in Bucharest , Sector 3 , Strada Baba Novac no. 2 Block U1 , ground , Ap 2 , registered with the Trade Registry under no. F40/839/2012 ( ” MLM PFA < / b > ” ) . We also recognize the right to appeal to justice . If some of your data is incorrect , please inform us as soon as possible at office@noteaboutlife.com These Terms of Use (“YOU”) apply to all users (singular “User” and plural “Users”) of www.noteaboutlife.com (“Website”), so users registered on the Website (“Users Subscribers” ) and non-registered users on the Website. The website is managed by MUSTATA LUCIAN-MARIAN freelancer, based in Bucharest, Sector 3, Strada Baba Novac no. 2 Block U1, ground, Ap 2, registered with the Trade Registry under no. F40/839/2012 (“MLM PFA”). Users can use the Website unconditionally accepted by YOU the Privacy Policy (“PP”), both displayed on the Website at the URL: http://www.noteaboutlife.com/Terms-and-Conditions/. YOU and PoC are referred to as ” the Agreement” . By using the Website in any manner , users expressly and unconditionally accept the agreement . In the event that a user does not accept the agreement , it must immediately cease use of the Website . The Website is available only to persons older than 18 years . MLM PFA has the right to add , modify or remove any terms that are part of the agreement with notice to users . Subscribers to the Website users are responsible for the security of these accounts created on the Website and to work within the accounts , including but not limited to all of the content posted by them on the Website. Subscribers Users agrees to notify MLM PFA with any non-authorized uses of accounts or their content or for any breaches of security. PFA MLM is not and can not be responsible in any way for any loss arising users registered due to the breach of the above . Subscribers Users undertakes as follows : Not to upload , display or transmit information via the Website under the laws in force , covering content insulting , defamatory , libelous , discriminatory , racist , threatening, obscene, or perverse ; Infringe any third party rights such as intellectual property rights , including but not limited to copyrights, image rights , privacy or any other rights of third parties ; Do not upload via web Webiste viruses, trojans or similar programs ; Do not interrupt, overload , interfere or attempt to gain unauthorized access to any portion of the Website , servers or networks ; Do not register false information , including but not limited to information regarding the identity of users registered on the origin or content published on the Website ; Do not send junk mail , chain letters or other unsolicited bulk e-mail or messages in duplicate ; Do not collect information about other users without their consent and not systematically extract through the Website , data or data fields , including but not limited to email addresses ; Do not redistribute in any way without the written consent of MLM PFA , the content of the Website , including but not limited to print publications , broadcast fax , website, e- mail , discussion groups or forums , or any other service or electronic or print method . In case of breach of any of the duties listed above , the user directly and unconditionally responsible for repairing all damage caused MLM PFA and others, without being engaged in any MLM raspuderea PFA . For the avoidance of doubt , users agree that MLM PFA assumes no responsibility in any way and can not be responsible for how users use the Website , the content published on the Website or causing any damage to Users nature of third parties , including but not limited to Prejudice direct or indirect loss of earnings . Also, PFA MLM is not and can not be responsible for any problems or malfunction of telephone network or lines , internet online systems , servers , Internet access providers , equipment, computers, software or any other factor that may cause damage to users’ personal computers , as a result of using the Website . For the avoidance of doubt , users are expressly accept and agree to use information contained in the Website at their own risk . Users agrees to defend and indemnify MLM PFA , its directors and associates against any losses , claims, demands , damages , or expenses ( including attorney fees ) incurred by any third party in connection with use of the Website . MLM PFA has the right , at its sole discretion, to modify , to ban , block or stop temporarily or permanently, any User access to the Website, in case they violate you or PoC . Along with creating accounts on the Website , registered users MLM PFA grant a license to use ( ” Licence ” ) published content via the Website for the sole purpose of displaying such content on the Website and to offer the public a link for it to be accessed in any place and at any time chosen individually by the public. The license is free , non -exclusive , transferable , without limitation of territory and includes the following ways to use content published on the Website : the right to reproduce parts of the content published on the Website and to offer the public a personal link to the content published on the website for it to be accessed in any place and at any time chosen individually by the public. Any links to other websites or references to products or services offered by third parties on the Website does not imply support or MLM PFA approval from entities operating such websites , the content , privacy policies or other terms of use of this website and the products and services offered by these websites. Consequently , MLM PFA is not and can not be responsible in any way for the use of the websites mentioned above , Users are fully responsible for using these websites. MLM MLM PFA PFA encourages users to notify of any violation of the rights of third parties , including to but not limited to intellectual property rights , image rights , or other rights of third parties by sending a letter / notice ADESA : office @ noteaboutlife.com . In case of receipt of such notice , Users are expressly agreed, pursuant to Article 5 of Law no. 677/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data ( ” Act 677 ” ) , the PFA MLM communicate any data and information required to identify those who violate the rights of others and will take any measures to stop this violation , including change , prohibit or stop temporarily or permanently block any user access to the Website or access to the content published on the Website .

PRIVACY POLICY

MLM PFA is concerned with the confidentiality of information users and assumes the obligation to take all necessary measures to be taken in accordance with its legal obligations for information society service , in accordance with Act 677, including the processing of personal data in accordance with Articles 4 5 and 6 of Law 677 . users agree expressly in Article 5 of Law 677 by MLM PFA disclosure of any information necessary to identify those who violate the rights of third parties by using the Website . MLM PFA try to protect as much privacy and image Users Website. In this respect PFA MLM endeavors to ensure that the information that users enter in the MLM database PFA are used only for the purpose that they are considering . MLM PFA uses information gathered from the Website , whether personal data , demographic, collective or technical , in order to administer the registration of user accounts , to resolve user queries , to improve the Website , to consult with users in order to increase quality Website. When registering on the website by creating an account , users give their consent to use their personal data to be notified by e- mail or other communications regarding updates of the Website and additional that are in the interests of users and news -letters with useful information . Use of personal data by MLM PFA is in accordance with legal regulations related to the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data. MLM PFA will send ( by sale or rent) to third parties personal information of users . MLM PFA may , however , transmits information to third parties in the following cases : – User Agreement . ; – If necessary transmission of information to provide products and services requested by the user ; – To transmit personal information public authorities or institutions as required by law or good faith if : ( a) it provided a legal provision; ( b ) protect the rights MLM PFA or its affiliates ; ( c ) prevent a crime or protect national security ; ( d ) protect the personal safety of users or the public safety ; or ( e) the information is necessary in order to solve different situations . – If U and PoC user activity contrary ; – If the platform “Notes About Life” is wholly or partly acquired by another company and the database is transferred to the new operator. If the above situations will arise Users will be notified by e- mail or through a notice posted on the Website . Users access the right data to modify and delete data held by the operator. MLM PFA gives users the right to modify its data supplied directly by administering the accounts created on the Website or through a request to office@noteaboutlife.com . Users can also request deletion operator and / or account created or content published on the Website , at any time, through a request to office@noteaboutlife.com . Also, at the request of users , the operator will inform them if the data concerning User are processed or not by the operator and information on the type of data processed , order processing , principles and mechanisms which performs automatic processing of data. Users have the opportunity to submit a complaint to the National Supervisory Authority for Personal Data Processing ( DPA ) and to go to court to challenge decisions on operator processing of personal data of users, in accordance with Law 677 / 2001. Security. For privacy and data security account created on the Website is protected by a password and MLM PFA uses technology and reasonable Internet security methods and current. If applicable , MLM PFA uses encryption techniques and install firewalls uri.Utilizatorii agree that is solely responsible for all activities that occur under your password and login name for each user account. If users become aware of any unauthorized use of your password or account , they must immediately notify the PFA MLM office@noteaboutlife.com Also, users and MLM PFA acknowledge and agree that the transmission of data or information (including messages by email ) via the Internet is not secure and information transmitted may be lost , intercepted or modified in transit. Therefore, MLM PFA assumes no responsibility for such loss or injury and their coverage costs , which may arise as a result of the transfer of data via the Internet. This agreement is applicable Romanian law and shall be interpreted according to aceasta.In situation where , for whatever reason , some of the provisions of this Agreement are deemed void according to the law , they will be replaced by other provisions prod legal effects and other provisions of the Agreement remain in full force and effect .